PLÅTPRISET 2013 TILLDELADES WHITE FÖR TELE2 ARENA

2013 föll valet på White och Tele2 Arena eftersom juryn tilltalades av arenans storhet och transparens, exakthet, dubbla fasadlager, och det ljusspel och färgskiftningar som uppstår i samspel med solen. På White är man mycket stolta över att ha lyckats leva upp till de tuffa förväntningarna på arenan. Det gäller såväl miljökrav som det historiska evenemangsområdet och stadens vision där arenalösningen måste passa en ”storstad i världsklass”. Fasaden är ansiktet utåt och spelar så klart en mycket viktig roll.

- Utgångspunkten för fasaden var att skapa något unikt. Därför var processen att hitta det unika uttrycket som kan spegla den nya arenans innehåll och samtidigt samspela med Globens utformning en utmaning. Svaret hittade vi i en korgliknande struktur av perforerad aluminium. Vi är väldigt stolta över resultatet, berättar arkitekten Fredrik Källström.

Priset mottogs av Fredrik Källström, arkitekt och ansvarig för arenans gestaltning och Raimo Joss, arkitekt och handläggare för fasadutformningen. Förutom ära, berömmelse, blommor och ett plåtdiplom fick de ta emot det specialutformade konstverket ”Ytspänning” i brons och koppar, signerat konstnären Marie Louise Kold.

- Det är med både ödmjukhet och glädje som vi tar emot det här priset. Vi är också mycket stolta över att ha lyckats ta arenan från vision till verklighet, sa Fredrik Källström vid prisutdelningen.

Juryns motivering:
PLÅTPRISET 2013 tilldelas en stor byggnad. En väldig byggnad. En gigantisk byggnad som ändå lyckas fusionera med sin omgivning. Genom enkelhet och transparens framstår den som en självsäker representant för en skandinavisk designfilosofi och bidrar starkt till de lokalpolitiska målen att bygga en ”storstad i världsklass”. Stål och metaller både bär och smyckar, såväl invändigt som utvändigt, och i takt med solen skiftar den millimeterprecisa fasaden från stålgrått till guld. Byggnaden infriar högsta möjliga miljökrav och kan ses som ett skolboksexempel på ett föredömligt samarbete mellan olika aktörer.

Arkitekt: White
Byggherre: SGA Fastigheter
Entreprenör: Peab
Sandwichelement: Paroc
Bearbetning och montering av fasadens aluminiumhölje: Staticus