Mycket god korrosionshärdighet


Uppskattad för sin formbarhet


Cradle to cradle-certifierat "Silver"


Motståndskraftigt och mycket underhållsvänligt


Stora estetiska variationsmöjligheter


Materialinfo om rosttrögt stål är under uppdatering


Lättmonterade kompletta element


Arkitektens checklista för skruv